เจ้าหน้าที่บริารธุริจ - UTL ( Teller ) ประจำสาขาทั่วประเทศ

7 months ago
Job Descriptionรายละเอียงาน
. ให้บริารรับา / อน ละถอนเงินทุประเท
. ให้บริารรับชำระเงิน่าสิน้าละบริาร ่าสาธารูปต่าง ๆ
. ให้บริาร้านตราสารทางารเงิน ้่ ราฟต์ ชเชียร์เช็ ละเช็องวั
. นำเสนอผลิตั์ละบริารต่างๆองธนาาร
ุสมบัติผู้สมัร
. เพศ ชาย หิง
. อายุม่เิน 35 ปี
. ปริาตรี ทางารเงิน ารลัง เศรษศาสตร์ บริหารธุริจ หรือ สาาอื่นๆ ที่เี่ยว้อง
. ประสบาร์้านารเงินารธนาาร หาผ่านงานายผลิตั์ารเงินจะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
. ทัษะ้านารายละมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ี
. หามีใบอนุาตตัวทนประันชีวิต ละ/หรือประันวินาศัย (Insurance License) ละ/หรือ ใบอนุาตผู้ติต่อผู้ลงทุน (Single License) จะ้รับารพิจาราเป็นพิเศษ
Talent Acquisition department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120
Krungsri Recruitment Center 02-296-2000 ต่อ 10179,51405
E-Mail : [Confidential Information], [Confidential Information]

JOB TYPE

Function

Krungsri Group officially opened its doors on April 1, 1945. We found immediate public favor, grew rapidly and listed on the Stock Exchange of Thailand on September 26, 1977.In 2013, Krungsri Group reached key milestone in our history when we became a subsidiary of The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which is the wholly‐owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest banking group and one of the world’s largest and most diversified financial groups.