Modify Search

Jobs in Vietnam

Filter
11 Jobs

APAC Business Practices and Approvals

Oracle
Thailand Hanoi
8-11 years

Preferred Qualifications APAC Business Practices and Approvals Leading contributor individually and as a team member, providing direction and mentoring to others. Work is non-routine and very complex, involving the application of advanced technical/

Senior Factory Management Engineer

Microsoft
Vietnam Thailand
10-13 years

In this role, you will be responsible for factory start up , transfer and qualify sustaining product manufacturing process to new factory. Driving engineering excellence to solve complex problems that directly impact final product quality, cost and d

VAI TRÒ VÀ TRCH NHIỆM Tóm lược: - Chịu trách nhiệm v các hoạt động hng ngy v sự giám sát của nhóm - Báo cáo trực tiếp cho: Ethical Sales Manager (Quản Lý Kinh Doanh Kênh Y Tế) - Lương: thương lượng, hấp dẫn - Số lượng nhân viên quản lý: 2030 PGs C

Abbott Nutrition mở tuyển vị trí Product Specialist (Kênh Bệnh Viện, ngnh hng Dinh dưỡng.) 1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác

Skills :

Abbott mở rộng cơ hội việc lm vị trí Trình dược viên Kênh Bệnh Viện, ngnh hng Dinh dưỡng. 1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác

Abbott Nutrition mở tuyển vị trí Product Specialist (Kênh Bệnh Viện, ngnh hng Dinh dưỡng.) 1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác

Premier Advisory, Specialist

AIA Group
Trang Nha Trang
Not Specified

Bring your career aspirations to life with AIA!At AIA we do things differently to make a healthy difference in people's lives. That difference starts with every individual at AIA. We provide an environment and culture that helps our people live well

Abbott mở rộng cơ hội việc lm vị trí Trình dược viên Kênh Bệnh Viện, ngnh hng Dinh dưỡng. 1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác

Skills :

1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác định khách hng mục tiêu, ưu tiên các địa bn tim năng. . Xây dựng v duy trì mối quan hệ th

Skills :

JOB DESCRIPTION: Abbott mở rộng cơ hội việc lm vị trí Trình dược viên Kênh Bệnh Viện, ngnh hng Dinh dưỡng. 1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá

JOB DESCRIPTION: 1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác định khách hng mục tiêu, ưu tiên các địa bn tim năng. . Xây dựng v duy

Know more banner-img