Modify Search

Ldpe Chemicals Thai Polythylene Co Jobs in Rayong

Filter
1 Jobs

Job Summary: . ควบคุมเครื่องจัรพนังานผลิต ให้อยู่ในค่าควบคุมละปลอดภัย รวมถึงสามารถ้ปัหาเฉพาะหน้าละมอนิเตอร์ ตรวจสอบความผิดปติต่างๆที่อาจเิดขึ้น Responsibilities: . ควบคุมละจดบันทึระบวนารผลิตพร้อมทั้ง้ไขปัหาในเบื้องต้น . มอนิเตอร์

Skills :

Know more banner-img