Modify Search

Procurement Officer Contract Jobs in Thailand

Filter
1 Jobs

Procurement Officer - Contract

Siam Cement Group
Thailand
Not Specified

Job Summary: Responsibilities: . ดำเนินารสั่งซื้อวัสดุให้ได้ตรงตามความต้องารด้วยคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ละจัดส่งตรงตามที่ำหนด . จัดทำระบบารควบคุมละจจ่ายเอสารที่ออโดยผน . สนับสนุนารทำงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อละจัดหา ละ ผู้จัดารผน .

Skills :

Know more banner-img