Modify Search

Production Engineer Ee Ratchaburi Jobs in Ratchaburi

Filter
1 Jobs

Production Engineer (EE) - Ratchaburi

Siam Cement Group
Thailand Ratchaburi
Not Specified

Responsibilities: * วิเคราะห์ข้อมูลารผลิต หา gap สำหรับารปรับปรุงระบวนารผลิต ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพละประสิทธิภาพ * ดูล ปรับปรุงเครื่องจัร ละระบวนารผลิตของโรงงาน * ศึษา ค้นคว้า เทคโนโลยีที่เี่ยวข้องับารผลิต * เข้าร่วมิจรรมหรื

Skills :

Know more banner-img