Modify Search

Wind Power Production Engineer Scg Cleanergy Jobs in Thailand

Filter
1 Jobs

Job Summary: Responsibilities: . วางผนารผลิตละซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า RE . ควบคุม สนับสนุนารเดินโรงไฟฟ้า RE (Wind, Solar & ESS) ให้ได้เป้าหมาย . สรุปวิเคราะห์สาเหตุละ้ไขปัหาเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟได้ตามเป้า . บริหารจัดารเสี่ยงที่จะระทบา

Skills :

Know more banner-img